KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİBiz, CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile rızanız ve/veya mevuat hükümleri uyarınca paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, www.tronicklima.com internet sitesinde kullanılabilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir.Şirketin ilgili kişilerin rızası ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca işlenen kişisel verileri şunlardır: kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve ilgili diğer bilgiler, çağrı merkezi ses kayıtları.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
 • i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • iii) Doğru ve güncel olarak,
 • iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.
Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması; Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsama ek olarak şirketimizden mal veya hizmet alımı yapmanız, kampanyalarına katılımınız, şirket ile aranızda kurulan muhtelif sözleşmenin ifasını sağlamak, şirketimizin ticaret konusunu oluşturan ve tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, şirketimizin internet sitesinde gezinirken size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık esasına dayalı tavsiyelerde bulunabilmek, global mail sağlayıcıların şirketimiz ile ilgili bilgi ve reklam amaçlı mailler göndermesini sağlayabilmek, kampanya ve güncel ürün bilgisi sunabilmek, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanabilmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek amaçlarıyla da yazılı veya sözlü iletişimler vb kanallar aracılığıyla kişisel verilerinizi yazılı ve/veya elektronik ortamda toplayıp işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz satın almış olduğunuz ürünün adresinize teslim edilebilmesi, yetkili servis tarafından montajının yapılabilmesi, tedarikçi firmalarla, lojistik firmalarıyla ve yetkili servislerle paylaşılabilir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,
 • i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinize ilişkin yapılan işlemler hakkında bilgi almak için başvuru formunu doldurup tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, tronicklima.com internet adresinden ulaşabileceğiniz CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nde yer verilmiştir.Yazılı talebinizi CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Atatürk Mah. 943 Sok. No: 16/A Bornova – İzmir, TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak veya info@cemsanpazarlama.com adresine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@cemsanpazarlama.com e-posta adresimize +90 232 231 88 39 telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.CEMSAN PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ