Madde 1: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde 2: SATICI BİLGİLERİ

Cemsan Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Madde 3: ALICI BİLGİLERİ

Cemsan Pazarlama Ticaret Limited Şirketinin bünyesinde bulunan ürün ve hizmetleri satın alan kişi/firma

Madde 4: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 • İklimSA Tronic 9.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32
 • İklimSA Tronic 12.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32
 • İklimSA Tronic 18.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32
 • İklimSA Tronic 24.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32

Madde 5: GENEL HÜKÜMLER

 1. 5-1 ALICI, faturada belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. 5-2 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 3. 5-3 SATICI, sözleşme konusu ürünün, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
 4. 5-4 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 5. 5-5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır.
 6. 5-6 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.
 7. 5-7 Malın Teslimi ve Teslim Şekli

  Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

  ALICI ÜRÜNLERİNİN FATURALANDIRILMASI SONRASINDA ALICINI TALEBİ İLE SATICININ DEPOSUNDA MUHAFAZA EDİLMESİ DURUMUNDA,ÜRÜNLERİN FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN MÜŞTERİYE TESLİM ANINA KADAR OLUŞMUŞ YA DA OLUŞCAK TÜM HASARLAR ALICIYA AİTTİR.TARAFLAR BU DURUMDA SATIŞ VE TESLİM/ZİLYETLİKDEVRİ İŞLEMİNİN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 766. MADDESİ UYARINCA GERÇEKLEŞTİĞİNİ, ÜRÜNÜNHER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN ZAYİ YA DA TELEF OLMASI HALİNDE TÜM SORUMLULUĞUN ALICIYA AİT OLDUĞUNU, SATICININ KONUYA İLİŞKİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINIVE ALICININ SATICIDAN HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNAMAYACAĞINI KABUL EDER.

 8. 5-8 Teslimat Masrafları ve İfası

  Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/ Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 9. 5-9 Alıcının Beyan ve Taahhütleri

  Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

  Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

  Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/ Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurunda kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/ Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEMESİ HALİNDE İŞBU SÖZLEŞMENİN 8.MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILACAKTIR.

  KDV %18 OLARAK HESAPLANMIŞTIR. HER TÜRLÜ VERGİ ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ FİYATA YANSITILACAK OLUP ALICIİŞBU HUSUSLARI BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

 10. 5-10 Satıcının Beyan ve Taahhütleri

  Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

  MÜCBİR SEBEP, MAĞDUR OLAN TARAFIN HATASI, KUSURU VEYA İHMALİ OLMAKSIZIN, ÖNGÖRÜLEMEZ VE KARŞI KONULAMAZ NİTELİKTEKİ, BİR TARAFIN FİİLİNİ GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK İMKANSIZ HALE GETİRENVEYA FİİLİN İFASI MÜMKÜN OLSA DAHİ, EDİMLER ARASINDAKİ DENGEYİ BİR TARAF ALEYHİNE AŞIRI ÖLÇÜDE BOZAN OLGULAR ANLAMINA GELİR. MÜCBİR SEBEP HALİNDE MAĞDUR TARAF DİĞER TARAFI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE HABERDAR EDECEK VE MÜCBİR SEBEBİN ÖZELLİĞİNE GÖRE EDİMİN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK İMKANSIZ HALE GELİP GELMEDİĞİNİYA DA EDİMLER ARASINDA Kİ DENGENİNKENDİSİ ALEYHİNE AŞIRI ÖLÇÜDE BOZULDUĞUNU, MÜCBİR SEBEBİN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 7 (YEDİ) GÜN İÇİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRECEKTİR.

  MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EDİMİN İFASI GEÇİCİ OLARAK İMKANSIZLAŞMIŞ İSE, MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EDİMİNİ İFA ETMESİ İMKANSIZ HALE GELEN TARAF, EDİMİNİFA EDİLEMEMESİNİN SEBEBİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN GEREKEN TÜM ÇABAYI SARF EDECEK VE BU SEBEP ORTADAN KALKAR KALKMAZ EDİMLERİNİNİN TÜMÜNÜ İFA EDECEKTİR. TARAFLAR GEÇİCİ İFA İMKANSIZLIĞININ 30 GÜNDEN FAZLA SÜRMESİ HALİNDE HER İKİ TARAFINSÖZLEŞMEYİ TAZMİNAT VEYA HERHANGİ BİR EK YÜKÜMLÜLÜK OLMAKSIZINFESHETME HAKKI BULUNACAĞINI KABUL EDERLER.

  MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EDİMİN İFASI SÜREKLİ OLARAK İMKANSIZ HALE GELMİŞ İSE, 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 136 UYARINCA BORÇ, EDİMİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELDİĞİ TARİHTE KUSURSUZ İFA İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE SONA ERECEK VE KANUNİ HÜKÜMLER UYGULAMA ALANI BULACAKTIR.

  MÜCBİR SEBEP MEYDANA GELMİŞ VE ANCAK EDİMİN İFASI GEÇİCİ YAHUT SÜREKLİ OLARAK İMKANSIZLAŞMAMAIŞ VE FAKAT EDİMLER ARASINDAKİ DENGE BİR TARAF ALEYHİNE AŞIRI ÖLÇÜDE İMKANSIZLAŞMIŞ İSE, MÜBİR SEBEPTEN ETKİLENEN TAARAF, ÖNCELİKLE EDİMLER ARASINDAKİ BOZULAN DENGENİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ ADINA KARŞI TARAFA YAZILI OLARAK MÜZAKERE TALEBİNDE BULUNACAK VE TARFLAR, MAHKEME YOLUNA BAŞVURMAKSIZIN UYARLAMA ŞARTLARININ ARALARINDA DÜZENLENMESİ HUSUSUNDA MÜZAKERE YÜRÜTECEKLERDİR. İLGİLİ MÜZAKERE TALABİNİN ALINMASINDAN İTİBAREN 30 GÜN İÖİNDE SÜRECİN ANLAŞMA İLE SONUÇLANMAMASI HALİNDE KENDİSİ ALEYHİNE EDİM DENGESİ BOZULAN TARAFINYASAL YOLLARA BAİVURMAK SURETİYLE UYARLAMA TALEP ETMESİ MÜMKÜN OLACAKTIR.

  Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 11. 5-11 ALICI garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartlarıiçinde gerekli onarımının yapılması için ürün Yetkili Servis Merkezi’ne bildirebilir eğer yoksa ürününü SATICI’ya gönderebilir bu taktirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
 12. 5-12 İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlik kazanır.
 13. 5-13 Siparişleriniz, banka ya da SATICI kredi kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, siparişleriniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, sistemlerinde kayıtlı bir telefon numarasından ulaşılamaması halinde, siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile iptal edilebilmektedir.
 14. 5-14 Her siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Madde 6: CAYMA HAKKI

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, niteliği itibari ile iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılmaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 7: SİPARİŞ İPTALİ

ALICI sözleşme konusu ürünün sipariş iptalini 24 saat içinde +90 232 231 88 39 Pbx nolu telefonla Müşteri Hizmetleri birimine bildirmek zorundadır. Vermiş olduğunuz sipariş eğer kargoya verilmiş ise siparişinizin iptali gerçekleştirilememektedir. İade işlemlerinde cayma hakkı kuralı geçerlidir.

Madde 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İŞBU SÖZLEŞMENİN VARLIĞINDAN, MÜZAKERESİNDEN, OLUŞUMUNDAN, YORUMLANMASINDAN, İHLALİNDEN, İFASINDAN VEYA UYGULANMASINDAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIKTA İZMİR MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİ KILINMIŞTIR.

ALICI, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben Tüketici/Alıcı olarak, işbu 4 (dört) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.